Zarabiaj ponad 16 tysięcy złotych
za 1 ha wydzierżawiony pod fotowoltaikę

Kim jesteśmy?

JWS Solar

Jesteśmy deweloperem projektów inwestycyjnych z branży fotowoltaicznej. W sposób kompleksowy zajmujemy się procesem powstawania farm fotowoltaicznych. Nasz zespół projektowy jest odpowiedzialny za przygotowanie pełnej dokumentacji dla kilkudziesięciu inwestycji w kraju o łącznej mocy ok. 700MW.

Pierwszym elementem naszej działalności jest aktywne pozyskiwanie gruntów odpowiednich pod budowę farm fotowoltaicznych. Następnie przeprowadzamy całą procedurę przygotowania odpowiedniej dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosków o uzyskanie pozwoleń potrzebnych do powstania farmy fotowoltaicznej (warunki zabudowy, decyzja środowiskowa, warunki przyłączenia do sieci).

W dalszej kolejności pomagamy elektrowniom fotowoltaicznym podpisywać korzystne wieloletnie umowy na odbiór energii, m.in. poprzez branie udziału w aukcjach organizowanych przez URE oraz zawieranie umów typu PPA.

Ostatecznie doprowadzamy do budowy farmy, wykorzystując współpracę ze sprawdzonymi wykonawcami, jednocześnie pełniąc nadzór inwestorski nad całym przedsięwzięciem.

Energia przyszłości – czym jest fotowoltaika?

Fotowoltaika zajmuje się wytwarzaniem prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.

Brzmi skomplikowanie? W rzeczywistości działanie paneli fotowoltaicznych jest bardzo proste. Składają się one z ogniw fotowoltaicznych, które zamieniają energię słoneczną na elektryczną. Takie pojedyncze ogniwo fotowoltaiczne jest w stanie wytworzyć kilka watów energii elektrycznej.

To właśnie nazywamy zjawiskiem fotowoltaicznym. Wytworzony w ten sposób prąd stały przepływa przez tzw. falownik i zostaje przekształcony w prąd zmienny, czyli taki, jaki mamy w gniazdkach.

Wspomniany falownik jest czymś w rodzaju serca instalacji. Nie tylko umożliwia zmianę parametrów prądu na taki, który można oddać do sieci elektrycznej, ale także pełni funkcję zabezpieczającą w przypadku awarii, kiedy następuje zanik napięcia w sieci.

Zalety fotowoltaiki

  • Ekologia. Farmy fotowoltaiczne do produkcji energii wykorzystują odnawialne i czyste źródło, jakim jest słońce. Nie emitują przy tym dwutlenku węgla ani innych szkodliwych dla ludzi i środowiska substancji. Decydując się na budowę takich elektrowni wspieramy procedurę odejścia od paliw kopalnianych, które przyczyniają się do globalnego ocieplenia.
  • Zrównoważenie. Słońce jest także zrównoważonym źródłem energii. Oznacza to, że może zaspokajać współczesne potrzeby, bez narażania potrzeb przyszłych pokoleń.

Produkując 1000 kWh energii ze słońca oszczędzamy 812 kg emisji CO2.

  • Cisza. Pracujące panele fotowoltaiczne są, w przeciwieństwie do np. farm wiatrakowych, ciche. Jeden falownik wytwarza dźwięk o natężeniu podobnym do ludzkiego szeptu. Dzięki temu jest idealnym rozwiązaniem w pobliżu obszarów zamieszkałych przez ludzi.
  • Powszechność. Zaletą energii solarnej jest to, że jej źródło występuje wszędzie i może być łatwo wykorzystane w ciągu dnia.
  • Rozwijająca się technologia. Technologia związana z energią solarną jest nieustannie rozwijana, by poprawiać i tak już wysoką wydajność.
  • Bezobsługowość. Panele fotowoltaiczne pracują same i nie potrzebują stałego nadzoru ludzkiego.